You are currently viewing Napsin valkoinen aurinkovoimala taiteen taustaksi Tampereen Hiedanrannassa
Hiedanranta, Tampere. Photo: White Night Lighting.

Napsin valkoinen aurinkovoimala taiteen taustaksi Tampereen Hiedanrannassa

Hiedanrannan uuden asuinalueen vetovoimaa kehitetään näyttävällä aurinkosähkötaideteoksella. Napsin valkoiset paneelit toimivat Arvo Yli-Kerttulan taiteen taustana.

Tampereen kaupunki tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Hiedanrannasta rakennetaan 25 tuhatta asukasta ja 10 tuhatta työntekijää houkuttelevaa elämyksellistä ja elinvoimaista asuinaluetta.

Alueen kehittäminen hiilinieluna toimivaksi kaupunginosaksi sisältää useita erilaisia kestävän kehityksen toteutuksia. Yksi näistä on energian ja vähähiilisyyden maamerkiksi rakennettu aurinkosähkötaideteos, joka saa paraatipaikan 1920-luvulla rakennetun Keittämön julkisivussa sekä Kuorimon vesikatolla.

Taideteos aurinkovoimala on sanan varsinaisessa merkityksessä, sillä elämää nähneen Keittämön tehdasrakennuksen punatiiliseen seinään asennettiin valkoinen tausta, taideteoksen pohja, joka muodostuu 63:sta täysin valkoisesta Napsin valmistamasta aurinkopaneelista.

Vaikka valkoinen, puhdasta uusiutuvaa energiaa tuottava hyötyelementti on näyttävä sellaisenaan, tulee seinästä taideteos vasta kun siihen heijastetaan Hiedanrannan energiataidekisan voittaja Arvo Yli-Kerttulan upea Musta aukko –niminen työ.  

”Tässä kohteessa projektin toteutuksessa huomioitiin niin teknologia-,  vastuullisuus- kuin visuaalisuusnäkökulmakin. Valkoinen on mustaa aurinkopaneelia matalatehoisempi, mutta investointina valkoinenkin paneeli sisältää takaisinmaksuajan, jota perinteisissä valkoisissa julkisivumateriaaleissa ei ole”, kertoo Napsin toimitusjohtaja Timo Laakso.

Hiedanrannan aurinkovoimalassa on käytössä paneelikohtainen optimointi, joka tarkoittaa, että voimalan ohjausjärjestelmä optimoi Keittämön julkisivun sekä Kuorimon katon paneeleiden toimintaa ja siten aurinkosähkön tuotantoa mahdollisimman tehokkaasti vallitseviin olosuhteisiin.

”Optimointi on tässä tapauksessa tarpeellinen ja perusteltu ratkaisu. Se tulee harkita aina tapauskohtaisesti. Julkisivuihin integroitujen aurinkosähköjärjestelmien kysyntä on kasvanut Euroopassa ja kysyntä todennäköisesti kasvaa myös Suomessa tulevina vuosina. Julkisivujen hyödyntäminen tehostaa rakennusten potentiaalia aurinkosähkön käytölle. Julkisivuratkaisuissa esteettiset asiat korostuvat, joten tarjoamme näyttäviä vaihtoehtoja perinteisille aurinkopaneeleille”, kertoo Laakso.   

 

Kuva: Uppsalan aurinkokaupunkihankkeeseen asennettiin kolme julkisivuvoimalaa valkoisella Naps-paneelilla vuonna 2019.

 

Valkoinen aurinkovoimala on harvinainen vaihtoehto

Valkoinen aurinkopaneeli on harvinainen ja Tampereelle tehty toteutus Napsillekin vasta toinen laajempi seinäintegraatio oman tehtaan tuotteella. Julkisivuintegroituja aurinkosähköjärjestelmiä Naps on suunnitellut ja toteuttanut jo yli 15 vuoden ajan mustilla, värillisillä ja lasi-lasi-paneeleilla. Ensimmäinen täysin valkoisen paneelin aurinkovoimalatoteutus rakennettiin vuonna 2019. Ruotsin Uppsalassa sijaitsevassa Aurinkokaupunki Flogsta –hankkeessa kolmeen opiskelija-asuntolakiinteistön julkisivuun asennettiin valkoiset Naps-paneelit.

Naps valmistaa paneeleita myös muissa väreissä värjätyin kennoin ja värikalvoteknologian avulla omalla EU-tehtaalla Virossa. Käytetyin Naps-paneeli on tehokas täysmusta standardimitoitettu vaihtoehto, muita värejä tehdään peruskokojen lisäksi mittatilausten perusteella eri kokoisina ja muotoisina.

Vaaleat värit, eritoten valkoinen, heijastavat fysiikan lakien mukaisesti auringon säteilyä mustaa enemmän, jonka vuoksi valkoisen paneelin valinta aurinkovoimalassa perustuu aina visuaalisiin tai arkkitehtonisiin tarpeisiin.

Kuva: Napsin vihreä ja valkoinen Saana-paneeli.

 

”Julkisivuintegraatiot kiinnostavat Suomessakin jatkuvasti enemmän, sekä taloudellisen hyödyn että näyttävyyden vuoksi. Aurinkovoimala voidaan integroida kiinteistön julkisivuun joko rakennusvaiheessa tai jälkiasenteisesti, aivan kuten katolle asennettaessa. Julkisessa rakentamisessa sekä näyttävissä kohteissa visuaalisuudella on korostunut merkitys, mutta esimerkiksi taloyhtiö-, varasto- sekä logistiikkakiinteistöissä pitäydytään vielä perinteisissä materiaaleissa. Luotamme kuitenkin kotimaan markkinan kehittymiseen ja näyttävien voimaloiden kysynnän kasvuun olemassa olevien vaihtoehtojen tietoisuuden kasvun myötä”, kertoo toimitusjohtaja Timo Laakso Napsilta.

 

Kuvat:

Pääkuva: Arvo Yli-Kerttulan taideteos Musta aukko heijastettuna Hietalahden Keittämön seinällä. Kuva: White Night Lightning

Muut: Naps Solar Systems Oy

 

Lisätietoja:

Hiedanranta-hanke

toimitusjohtaja Timo Laakso, Naps Solar Systems, timo.laakso@napssolar.com