You are currently viewing Helsingin Satamalle kolme uutta aurinkovoimalaa

Helsingin Satamalle kolme uutta aurinkovoimalaa

Helsingin Satama Oy rakennutti syksyn 2020 aikana kolme uutta aurinkovoimalaa satamakiinteistöjen käyttöön. Aurinkovoimalahankkeet tukevat yhtiön arvojen mukaista vastuullisuusohjelmaa. Uudet voimalat tuottavat vuosittain n. 145 megawattituntia puhdasta aurinkosähköä ja pienentävät satamien hiilijalanjälkeä 20 000 kg vuodessa.

Helsingin Satama asetti vuonna 2019 omalle toiminnalleen 100 prosenttisen hiilineutraaliustavoitteen vuoteen 2035 mennessä. Yksi askel kohti tavoitetta otettiin kolmen uuden aurinkovoimalan käyttöönotolla vuoden 2020 lopussa. Napsin rakentamista voimaloista kaksi sijaitsee Vuosaaren satama-alueella Tullin käytössä olevissa rakennuksissa ja yksi Jätkäsaaren Länsiterminaali 2 -rakennuksen katolla. Voimalat ovat 50 – 70 kilowatin rakennuskohtaisia kokonaisuuksia.

Uusien aurinkovoimaloiden yhteenlaskettu vuotuinen sähkön tuotanto on noin 145 megawattituntia, joka vähentää liikelaitoksen ostosähkön tarvetta ja pienentää samalla satamakiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä 20 000 kg vuodessa. Aurinkovoimaloiden tuottama uusiutuva sähkö kulutetaan kokonaisuudessaan paikallisesti Länsiterminaali 2:lla ja Vuosaaren rakennuksissa, esimerkiksi ilmanvaihtokoneissa, valaisimissa ja jäähdytysjärjestelmissä.

Helsingin Satama otti ensimmäiset aurinkopaneelit käyttöön vuonna 2016 Vuosaaressa sataman melumuurin kupeessa. Nyt valmistuneiden uusien voimaloiden lisäksi Länsiterminaali 2:n matkustajasillan päällä sijaitsee aurinkovoimala. Aurinkosähkö on hyvä lisä energiavalikoimaan kun voimalat on mitoitettu tehokkaasti omaan käyttöön. Napsin projektitoiminta sujui moitteettomasti, eivätkä asennustyöt häirinneet normaalia satamatoimintaamme”, kertoo rakentamispäällikkö Pekka Haikonen Helsingin Satamasta.

Meren rantaan rakennettavissa voimaloissa tuuliolosuhteiden tekninen huomiointi on tärkeää

Satama-alueella kaikessa rakentamisessa tuulella on merkittävä rooli niin asentamisen aikaisessa työssä kuin aurinkovoimalan käyttökestävyydessä. Etenkin meren läheisyydessä voimakkaat tuulen puuskat, myrskytuulten suunnat sekä lumien kinostumisen huomioiminen edellyttävät aurinkosähköinsinööreiltä tarkkaa laskentaa.

Helsingin Sataman kaikki kolme uutta voimalaa asennettiin satamakiinteistöjen katolle ns. kelluvana tasakattoasennuksena, joissa tuuliolosuhteiden vuoksi lisättiin kitkakerrointa katon ja mekaniikan välillä. Tuulet voivat lisätä haastetta, mutta lähistöllä sijaitseva vesi elementtinä puolestaan lisää aurinkopaneeleiden heijaste- eli sirontaominaisuuksia, joka tehostaa aurinkovoimalan toimintaa. Jätkäsaaren terminaalirakennuksen näyttävä arkkitehtuuri muodostaa katolle poikkeuksellista varjostusta ja tässä kohteessa se edellytti muodon erityistä varjosimulointia voimalan tehojen optimoimiseksi.

Napsin projektipäälliköt ovat johtavia osaavia erityisolosuhteiden huomisessa, sillä yhtiöllä on neljän vuosikymmenen kokemus aurinkosähkön suunnittelusta maailman kaikille mantereille Antarktikselta alkaen sekä asennuksista hyvin erilaisiin ilmasto- ja sääolosuhteisiin. Tuoreena esimerkkinä Rauman telakka-alueen puolen megawatin aurinkovoimala kesti poikkeuksellisen voimakkaat myrskytuulet moitteettomasti viime syksynä.

Helsingin Sataman kohteista Jätkäsaaren terminaalissa poikkeuksellista oli lähinnä varjosimulointi, muuten kaikki kolme voimalaa olivat tyypillisiä voimakkaiden myrskytuulten asennuskohteita meren läheisyydessä. Matkustajaliikenteen ja terminaalitoimintojen jatkuminen normaalisti asennustyön aikana on aina meille ja tilaajalle tärkeää. Turvallisuuden huomioiminen tuulisilla alueilla tehtävien paneeleiden nostotyössä on projektipäällikön keskeisiä tehtäviä. Sää asettaa asennustyölle omat rajoitteensa, joten töiden ajoitus tuulten suotuisaan hetkeen tarkoittaa sääennusteiden seurantaa päivä- ja tuntitasolla”, kuvaa Napsin myyntijohtaja Markus Andersén.

Helsingin ja Tallinnan välisen risteilyliikenteen osalta aurinkovoimalat sijaitsevat nykyisin molemmissa satamissa, kun Napsin Viron tytäryhtiö valmisti Tallinnan vanhaan satamaan aurinkosähköjärjestelmän.

 

Lisätietoja:

Helsingin Satama, rakennuttamispäällikkö Pekka Haikonen, pekka.haikonen@portofhelsinki.fi

Naps Solar Systems, myyntijohtaja Markus Andersén, markus.andersen@napssolar.com