You are currently viewing Danske Bank valitsi Napsin aurinkosähköä palveluna -konseptin

Danske Bank valitsi Napsin aurinkosähköä palveluna -konseptin

Danske Bankin Pasilan Televisiokadun toimipisteen katolle asennettiin syksyllä 153,1 kWp:n aurinkovoimala. Aurinkosähköä palveluna –konseptissa Danske Bank maksaa vain tuotetusta aurinkosähköstä.

Danske Bank on Suomen kolmanneksi suurin ja yksi Pohjois-Euroopan suurimmista pankkiryhmittymistä, jonka toimintaa ohjaavat kansainväliset pankkitoiminnan standardit sekä syvälle juurtuneet pohjoismaiset arvot. Yksi näistä on vastuullinen toiminta.

”Vastuullisuusohjelman mukaisesti kehitämme myös energiavalintojamme. Päätimme hyödyntää Pasilan toimitilojen vapaata kattopinta-alaa aurinkosähkön tuotannolle. PPA-ratkaisu sopii meille parhaiten. Näin voimme keskittyä omaan toimintaamme ja aurinkosähkön tuotannon seurantaan, kun Naps hoitaa kaiken järjestelmään liittyvän teknisen puolen”, kertoo aurinkovoimalan palveluhankinnasta vastannut Danske Bankin Head of Group Real Estate Erkko Murto.

Aurinkosähköä palveluna –konseptissa, eli PPA-ratkaisussa (Power Purchase Agreement) aurinkovoimalan omistaja investoi ja vastaa voimalan toimivuudesta. Käyttäjä ostaa tuotetun aurinkosähkön, eikä kulua synny, mikäli tuotantoa ei ole.

”Tässä kohteessa aurinkovoimalan palveluntarjoajat arvioitiin hyvin ammattimaisesti pankin ulkopuolisen kansainvälisen ESG-asiantuntijakonsultin tuella kansainvälisten vastuullisuusstandardien mukaisesti”, kertoo projektin taustoista Napsin myyntijohtaja Markus Andersén.

ESG-raportissa (Environment, Social and Government) arvioitiin potentiaalisten palveluntoimittajien ympäristö-, sosiaali- ja hallintotapa-alueisiin liittyvät tiedot, kuten CDP, GRI, kasvihuonekaasuprotokolla sekä toimitusketjun vastuullisuustoiminta. Naps valittiin palveluntuottajaksi useiden tarjoajien joukosta.

Asiakaskohtaiset tekniset ratkaisut myös PPA-kohteeseen

Aurinkosähkön tuotantoa seurataan nyt tarkasti Danske Bankille toteutetulla omalla seurantajärjestelmällä. Pasilan toimipisteessä sijaitsevat pankkiryhmittymän Suomen rahoitusyhtiöpalvelut. Kiinteistön vastaanotossa henkilökunta ja vierailijat näkevät reaaliaikaista aurinkosähkön tuotantodataa.

Televisiokadun vastaanottoaulassa voi seurata reaaliaikaista aurinkosähkön tuotantodataa.

”Tahdoimme asiakkaiden vastaanottoaulan näytölle näkymän voimalan tuotantoon arkisten tunnuslukujen kautta. Esimerkiksi matkapuhelimen latauskertojen määrä on helpommin ymmärrettävä, kuin kilowattitunnit. Pyrimme tekemään kaikesta toiminnastamme läpinäkyvää ja asiakkaille ymmärrettävää, näin myös aurinkosähkön käytöstä”, kertoo Erkko Murto.

Pankkikonsernin toimitilan katolle Pasilan televisiotornin kupeeseen asennettavan lähes 800 neliömetriä aurinkopaneelistoa kattavan sähköjärjestelmän suunnittelutyössä on hallittava useita sähköteknisiä asioita. Kaikki järjestelmän digitaaliset ratkaisut rakennettiin pankin sisäverkkojen ulkopuolelle. Dataliikenne- ja lähetysteknologiaratkaisuissa huomioitiin pankin ja läheisten TV-yhtiöiden tietoliikenne.

Kahdelle kiinteistölle useiksi erillisiksi kentiksi rakennettu voimala suunniteltiin yhtenäiseksi tuotantodatan osalta, jotta pankin asiakasvastaanoton aulatilan näyttö kertoo seuraajilleen kuvaa aurinkovoimalan sähköntuotannon kokonaisuudesta. Kattopinta-alan tasoerot sekä varjoja muodostavat elementit edellyttivät varjosimulaatiolaskentaa sekä järjestelmän osien optimoitua hallintaa.

”Kiinteistön sijainti edellytti kadun sulkemista ja yöajalle sijoitettuja nostotöitä sekä normaalia enemmän varjosimulaatiolaskentaa kattopintojen tasoerojen sekä ympärillä sijaitsevien varjoja muodostavien rakenteiden vuoksi. Käyttäjän erityiset turvallisuusvaateet dataliikenteen sekä asennusryhmän liikkumisen osalta suunniteltiin sujuvasti yhdessä asiakkaan asiantuntijoiden kanssa. Projekti sujui erittäin jouhevasti ja seuraamme nyt voimalan tuotantoa jatkuvasti etäyhteydellä”, kertoo Napsin projektipäällikkö Juho Sulin voimalan toteutustyöstä.

Lisätietoja kohteen PPA-ratkaisusta:

Naps, myyntijohtaja Markus Andersén, markus.andersen@napssolar.com

Danske Bank, Finland, Head of Group Real Estate Erkko Murto, erkko.murto@danskebank.fi