You are currently viewing Danske Bank PPA, Helsinki, 153,1 kWp

Danske Bank PPA, Helsinki, 153,1 kWp

Omistaja:  Naps, käyttäjä Danske Bank
Valmistumisajankohta:  syyskuu 2020
Sijainti: Pasila, Helsinki
Järjestelmän kokonaisteho: 153,1 kWp

Danske Bankin Pasilan Televisiokadun toimipisteen katolle asennettiin syksyllä 153,1 kWp aurinkovoimala. Aurinkosähköä palveluna –konseptissa käyttäjä maksaa vain tuotetusta aurinkosähköstä.

Tässä kohteessa aurinkovoimalan palveluntarjoajat arvioitiin pankin ulkopuolisen kansainvälisen ESG-asiantuntijakonsultin (Environment, Social and Government) tuella kansainvälisten vastuullisuusstandardien mukaisesti.

ESG-raportissa arvioitiin palveluntoimittajien ympäristö-, sosiaali- ja hallintotapa-alueisiin liittyvät tiedot, kuten CDP, GRI, kasvihuonekaasuprotokolla sekä toimitusketjun vastuullisuustoiminta.

Kaikki järjestelmän digitaaliset ratkaisut rakennettiin pankin sisäverkkojen ulkopuolelle. Dataliikenne- ja lähetysteknologiaratkaisuissa huomioitiin pankin ja läheisten TV-yhtiöiden tietoliikenne.

Kahdelle kiinteistölle useiksi erillisiksi kentiksi rakennettu voimala suunniteltiin yhtenäiseksi tuotantodatan osalta, jotta pankin asiakasvastaanoton aulatilan näyttö kertoo seuraajilleen kuvaa aurinkovoimalan sähköntuotannon kokonaisuudesta.

Kattopinta-alan tasoerot sekä varjoja muodostavat elementit edellyttivät varjosimulaatiolaskentaa sekä järjestelmän osien optimoitua hallintaa.

Aurinkovoimala on Napsin etähallinnassa ja -valvonnassa koko PPA-sopimuskauden ajan.

Lue lisää tästä toteutuksesta.

Tämä kohde on LEED Gold-luokiteltu kiinteistö. ”Voimme sanoa ihan virallisesti työskentelevämme aurinkovoimalassa.” Lue lisää Danske Bankin julkaisusta.