You are currently viewing Kokenut ostaja Juha Schreck kannustaa aurinkovoimaloiden hankintaan

Kokenut ostaja Juha Schreck kannustaa aurinkovoimaloiden hankintaan

Broman Groupin rakennuttajapäällikkö Juha Schreck ostaa aurinkovoimaloita työkseen. Reilun parinkymmenen voimalan hankintakokemuksella hän antaa vinkkejä voimalaa vielä harkitseville.

Broman Groupin rakennuttajapäällikkö Juha Schreck on erittäin kokenut aurinkovoimalaostaja. Lähes kaikista Motonet-tavarataloista löytyy oma aurinkovoimala, samoin kuin Broman Groupin logistiikkakeskuksista Keravalla ja Hyvinkäällä. Yhteensä jo 23 aurinkovoimalan ja useiden vuosien hankintakokemuksella Schreck avaa keskeisiä ajatuksiaan aurinkosähköjärjestelmän hankinnan kannattavuudesta Suomessa.

”Olen laskenut, että Motonet-tavarataloissamme on aurinkosähkön kannattavuuden osalta taloudellinen yhtälö kunnossa. Meillä on riittävän suuret katot, keskimäärin 3-4000m2, ja oma sähkön käyttö riittävä suhteessa voimalan kokoon, eli pystymme hyödyntämään n. 95 % tuottamastamme aurinkosähköstä itse. Investoinnin takaisinmaksuaika on mielestäni hyvä, kun se on 10 vuoden tuntumassa, kestäväthän laitteet yli 20 vuotta. Motonetin osalta pääsemme parhaisiin tuloksiin nimenomaan tavarataloissa, joihin on asennettu 60-100 kWp:n voimalat. Näissä takaisinmaksuajat ovat 7-11 vuoden välillä.”

Schreck on seurannut aurinkosähkömarkkinan hinnan kehitystä vuosia. Broman Group teki ensimmäisen voimalahankinnan vuonna 2016. Ensimmäisen kerran hankinnan peruste oli ensisijaisesti imagollinen, vastuulliseen energiankäyttöön perustuva sekä kokemusten saaminen. Neljässä vuodessa markkina on kehittynyt suotuisasti ja komponenttien hinta maailmalla laskenut. Tämä on parantanut järjestelmähankinnan kannattavuutta oleellisesti.

”Kun vain neljä vuotta sitten aurinkovoimalan hankinta oli enemmän imagollinen, voidaan tänään puhua aidosti taloudellisesti järkevästä hankinnasta. Hinnat ovat laskeneet ja kilpailutilanne hyvä. Syksyn ja talven aikana tehdyissä kilpailutuksissa pääsee useimmin valitsemaan toimittajilta parhaat asennusajat päältä, eli voimalat saadaan tuotantoon jo tehokkaimpaan kevätauringon aikaan. ”

Schreck huomioi aurinkovoimalan toimittajia valitessaan, että toimittajan hinta-laatu -suhde on varmasti kunnossa. ”Halvin hinta ei riitä perusteeksi, vaikka hinnan pitää olla kunnossa. Pitää olla pidempää kokemusta ja referenssejä suuremmista toteutuksista. Toki tällä hetkellä voin valita jo omaan kokemukseen perustuen. Me emme halua olla harjoittelupaikka uudelle toimijalle, kun tiedämme kuinka jouhevasti hommat sujuvat ammattilaisten kanssa”, summaa Schreck.

Motonetissa aurinkovoimalan asennusprojektit ovat rutinoitunut optimoiduiksi prosesseiksi. Schreckin mukaan aurinkovoimaloiden asentaminen tasakatoille nopeutuisi entisestään, jos siitä riittäisi vain ilmoitus rakennusvalvontaan. Tutut toimittajat ja projektivastaava Schreck toteuttavat varsinaiset voimala-asennukset muutamassa viikossa yhteistyössä eri kaupungeissa sijaitsevien tavaratalojen paikallisen henkilöstön kanssa. Schreckille on tärkeää, ettei asennustyö häiritse tavaratalon normaalia toimintaa tai asiakkaita. Naps on toteuttanut tähän mennessä konsernille asennetuista aurinkovoimaloista reilun puolet.

”Toimittajissa on eroa. Itse vaadin esimerkiksi aurinkovoimalalle aina tuottotakuu-paperin. Napsin osalta se tulee jo pyytämättä. Sillä on suuri merkitys luottamuksessa tulevaan ja se pitää yhteistyön vireillä”, vinkkaa Schreck ensimmäistä aurinkovoimalahankintaa harkitsevalle.

Tuottotakuu on eri asia kuin laitteen valmistustakuu tai asennustyön takuu. Tuottotakuulla toimittaja takaa, että toimitettu aurinkosähköjärjestelmä tuottaa aurinkosähköä tietyn määrän tiettynä ajanjaksona – tai toimittaja kompensoi puuttuvan määrän rahalla. Taattu tuotantotaso lasketaan ja sovitaan erikseen kohdekohtaisesti. Tuottotakuulaskenta perustuu pitkäaikaiseen tietoon Suomen aurinkosäteilyn määrästä sekä Napsin kokemukseen ja osaamiseen aurinkosähköjärjestelmien tuotannosta ja erityisesti paneelien tuotantotehon laskusta ajan myötä. Korkealaatuinen aurinkopaneeli tuottaa ennakoidun määrän vielä vuosikymmenien päästä, kun taas heikkolaatuiset paneelit voivat kuoleentua jopa muutamassa vuodessa.

 

Kuva: Turun Motonet-tavaratalon katolla on 150 kWp:n Naps aurinkovoimala.

 

”Naps ja Motonet ovat sopineet, että Naps hoitaa Motonetille asennettujen aurinkovoimaloiden valvonnan etänä omasta valvomostaan ja raportoi tuotannot ja toteuman raportointisykleittäin. Vielä ei ole Napsin tarvinnut kompensoida, huoltaa tai käyttää valmistus- tai asennustakuita. Voimalat ovat toimineet moitteetta”, kertoo Schreck.

Kun viimeiset hankituista 23 aurinkovoimalasta on käyttöönotettu, on Broman Groupin ja Motonet-tavaratalojen käytössä yhteensä 1,73 MWp asennettua aurinkosähkötehoa, joka tuottaa noin 1,4 miljoonaa kilowattituntia puhdasta aurinkosähköä vuodessa pääosin yhtiön omaan käyttöön.

”On hienoa, että uusiutuvan energian käyttöönottoa ja käyttöä tuetaan. Business Finland tukee aurinkosähköhankintoja 20 % investoinnin arvosta vuonna 2020, jonka lisäksi oman aurinkosähkön tuotto ja oma käyttö vapauttaa yrityksen tämän tuotetun määrän osalta sähkön siirto- ja käyttömaksuista. Konsernitasolla kokonaisuus on merkittävä. Ei tätä kannata jättää hyödyntämättä, ei talouden, eikä varsinkaan vastuullisuuden näkökulmasta, summaa rakennuttajapäällikkö Juha Schreck.

 

Schreckin tilaamat aurinkovoimalat on nyt suurelta osin toteutettu. Uusia tehdään jatkossa lähinnä  uudisrakennusten katoille. Vielä ei Broman-konserni ole valmis ilmastotavoitteidensa suhteen. Suuressa osassa Motonet-tavarataloja on käytössä esimerkiksi sähköauton latauspiste, jota yhtiön 1,5 miljoonaa kanta-asiakasta käyttävät ilmaiseksi ostosten hoitamisen lomassa.

”Vastuullisuustyö jatkuu seuraavaksi mm. maalämmön saralla, maalämmöllä lämpenee jo usea tavaratalo. Pitää muistaa, että vastuullisessa kiinteistöjen ylläpidossa tärkeintä on energiankulutuksen optimointi sekä energiatehokkuuteen panostaminen uudisrakennuksissa. Uudet tekniikat kuten aurinkovoimalat ja maalämpö ovat siihen hyvä lisä”, summaa Juha Schreck.

Yhtiön arvojen mukainen toiminta on varmasti yksi keskeisistä syistä kanta-asiakkaiden huikeaan määrään. Tähän joukkoon on hyvä liittyä.

 

Kuvat: Broman Group ja Naps Solar Systems