You are currently viewing ABB laajensi Pitäjänmäen tehdaskiinteistön aurinkovoimalaa

ABB laajensi Pitäjänmäen tehdaskiinteistön aurinkovoimalaa

ABB:n Pitäjänmäen tehdaskiinteistön katolle rakennettiin 180,9 kWp aurinkosähköjärjestelmä vuonna 2010. Järjestelmää päivitettiin viime kesänä inverttereiden vaihdolla, joka mahdollisti paneeliston 50 kilowattipiikin laajennusosan toteutuksen. 

ABB rakennutti kymmenen vuotta sitten Pitäjänmäen tehdaskiinteistön katolle n. 181 kilowatin aurinkovoimalan, jota hyödynnettiin kiinteistösähkön lisäksi silloisen invertteri- eli vaihtosuuntaajatehtaan autenttisena testiympäristönä. Kun invertteriliiketoiminnasta luovuttiin, jäi voimalan tuotanto puhtaasti taajuusmuuttajatehtaan kiinteistön käyttöön.

Viime vuosina aurinkosähkön tuotantoa on tehokkaasti hyödynnetty myös sähköautojen akkujen lataamiskäytössä. ABB valmistaa itse korkealaatuisia latauspisteitä ja suosii sähköautoja työsuhdekäytössä. Päiväaikainen sähkönkäyttö on autojen lataamisen myötä kasvanut, joten yhtiössä päädyttiin hyödyntämään aurinkovoimalaa aiempaa tehokkaammin.

ABB:n aurinkovoimalan invertterit päätettiin uusia kesällä 2020. Kymmenessä vuodessa teknologia oli kehittynyt harppauksin. Kun ennen tarvittiin kokonainen huone vaihtosuuntaajille, niin nyt uudet laitteet asennettiin vain yhdelle seinustalle. Uusien inverttereiden teho mahdollisti myös aurinkopaneelikentän laajentamisen, joten voimalaan lisättiin 50 kilowattipiikin verran tehoja. Samalla 10 kilowatin osuus irroitettiin erillisjärjestelmäksi muuhun käyttöön.

”Kymmenen vuoden aikana aurinkopaneeleiden kattoasennusjärjestelmä on kehittynyt huomattavasti verrattuna aikaisempaan. Nykyisin rakenteet ovat kevyempiä, edullisempia ja myös nopeampia asentaa. Invertterien kehityksen myötä verkkoon syötettävä teho alkaa aamuisin aikaisemmin ja jatkuu illalla myöhempään. Suunnitteluvaiheessa luvattu energiantuotannon lisäys ylitettiin jo kahden ensimmäisen kuukauden aikana verrattuna viime vuoteen. Olemme hyvin tyytyväisiä ammattitaitoisesti toteutettuun asennukseen ja sujuvaan yhteistyöhön Napsin kanssa”, kertoo Pekka Hyvärinen ABB:ltä.

Napsin projektipäällikkö Ilari Rokkanen puolestaan kiittelee erityisesti asiakkaan osoittamaa luottamusta projektin edistämisessä: ”ABB:n projektijohto ymmärtää erittäin hyvin aurinkovoimaloiden toimintaa, joten asioiden sujuva käsittely nopeutti tekemistä. Esimerkiksi vanhan voimalan purkutöihin varattu kuukauden työaika saatiin typistettyä vain viikkoon, kun saimme vapaat kädet toimia. Myös eri aikakausien aurinkopaneelikenttien yhdistämisessä uusiin inverttereihin saimme toteutettua tehokkaita ratkaisuja. Yhteistyö on ollut todella antoisaa.”

ABB:n aurinkovoimalan tuottamaa energiaa hyödynnetään sähköautojen akkujen lataamisen ohella kiinteistön jäähdytykseen, lämmitykseen ja ilmanvaihtoon. Aurinkovoiman käyttö parantaa tehdaskiinteistön energiaomavaraisuutta ja on osa ABB:n vastuullisuusohjelman mukaista kestävän kehityksen toimintaa paikallisesti Helsingissä.