You are currently viewing Onnistunut aurinkosähkövoimalan konsultointi- ja huoltoprojekti Tansaniassa varmisti sairaalan jatkuvan toiminnan sähkökatkojen aikana

Onnistunut aurinkosähkövoimalan konsultointi- ja huoltoprojekti Tansaniassa varmisti sairaalan jatkuvan toiminnan sähkökatkojen aikana

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:Ajankohtaista

Naps tarjoaa aurinkosähkön konsultointipalveluita myös muiden toimittajien voimaloihin

Aurinkosähkö on monin paikoin erittäin tärkeä, toisinaan jopa ainoa virtalähde Afrikan maissa, joissa kiinteä sähköverkko ja paikallinen infrastruktuuri toimivat epävakaasti ja sähkökatkot ovat yleisiä. Vakaa sähkövirta on nykyään edellytys useissa toiminnoissa. Yksi näistä ovat sairaalat, joiden happilaitteistojen ja leikkaussalien tietokoneohjelmistojen sekä valaistuksen toimivuus varmistavat terveydenhuollon hoitotoimenpiteiden onnistumisen. Vaikka sairaalaan on lähes aina kytketty generaattorit, on näiden manuaalinen käynnistäminen sähkökatkon aikana liian hidasta. Tässä käytetään aurinkovoimaloita sähköverkon rinnalla, varmistamassa vakaata sähköntuottoa.

Nyt kohteena oli Tansanian luterilaisen kirkon eteläisen synodin sairaala Ilembulassa. ELCT:llä eli Evangelical Lutheran Church of Tanzanialla on 21 sairaalaa yksinomaan eteläisen synodin alueella. Valtion kanssa tehdyn sopimuksen mukaan sairaalan kuuluu toteuttaa laajat terveydenhuollon palvelut, mukaanlukien leikkaukset.

Sairaalaan asennettiin vuosi sitten afrikkalaisen yrityksen toimittama 18 paneelin aurinkosähköjärjestelmä, joka toimii lyijyakkujen varassa, sähköverkon ulkopuolisena voimalana, kiinteän sähköverkon rinnalla. Uusi voimala kuitenkin lakkasi toimimasta jo kuukausi käyttöönottonsa jälkeen. Vaihtosuuntaajan vaihdon jälkeen voimala käynnistyi, mutta vain sammuakseen pian uudelleen. Voimalaitoksen toimittaja ei löytänyt järjestelmästään vikaa, joten sairaala kääntyi Suomeen ja Napsin puoleen.

Konsultointiprojekteissa Naps kartoittaa etänä järjestelmän tekniset perusteet, jonka perusteella tehdään arvio tarvittavista kartoitus- ja korjaustoimenpiteistä. Usein, niin nytkin, asiakas tahtoo Napsin aurinkosähköinsinöörit henkilökohtaisesti paikan päälle tilannetta selvittämään ja korjaamaan. Napsin projekti-insinööri Risto Ant-Wuorinen matkusti reilun vuorokauden Helsingistä Mbeyaan ja sieltä edelleen Ilembulaan huoltaakseen toisen toimittajan asentaman järjestelmän.

Ilembulan sairaalan sähköteknikko James John Mwinuka ja sähköasentaja Gabriel Lyimo auttoivat Napsin aurinkosähköinsinööri Risto Ant-Wuorista kartoittamaan ja korjaamaan sairaalan aurinkosähköjärjestelmän.

Ant-Wuorinen tutki järjestelmän huolellisesti. Alkuun piti selvittää mikä asennettu järjestelmä oli ja miksi se ei toiminut, kuten sen sähkösuunnitelman mukaan kuuluisi. Ja paikan päällä asiat alkoivat aueta: jälkiasennus oli tehty väärin, joten akusto oli täysin tyhjentynyt. Koko paneeliston johdotukset oli uusittava paikallisiin olosuhteisiin optimoiduiksi. Lataussäätimet ja vaihtosuuntaajat vaihdettiin korkealaatuisiin malleihin, joista Napsilla on vuosikymmenten kokemus Afrikan olosuhteissa. Akustosta osa meni vaihtoon ja samalla asennettiin uudet johdoille suojatut kytkentäpaikat sulakkeineen. Toisin sanoen: vain paneelit ja niiden asennusmekaniikka sekä osa akuista jäivät voimalan alkuperäisestä toimituksesta.

Pitkät, hiostavat päivät huipentuivat viimeisten auringonsäteiden mukana ilon ja helpotuksen tunteisiin, kun aurinkovoimala jälleen käynnistyi. Uudella järjestelmällä pystytään nyt tarpeen mukaan käyttämään luotettavasti sairaalan tärkeämpiä sähkökuormia, kuten hapentekoa, tietokonejärjestelmiä tai leikkaussalin sähköistystä – niitä, joilla varmistetaan sairaalan palveluiden tasainen laatu.