Napsin uusi toimitusjohtaja Timo Laakso aloitti selkein askelmerkein

Napsin uusi toimitusjohtaja Timo Laakso aloitti selkein askelmerkein

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:Ajankohtaista

Naps -konsernin uusi toimitusjohtaja Timo Laakso aloitti tehtävässään kesäkuun alussa, mutta ehti jo ennen varsinaista aloitustaan toimeenpanna strategisia kehityshankkeita sekä rekrytointeja. Laakso valittiin tehtäväänsä maaliskuussa Jussi Ojasen vaihtaessa toimialaa. Laakso on erittäin kokenut energia-alan kehittäjä, joka on johtanut mm. useita energia-alan projektikehityshankkeita sekä vastannut mm. uusien liiketoimintamallien luomisesta ja käynnistämisestä energiasektorin konsultointipalveluiden puolella.

Naps Solar –konsernin toimitusjohtajana aloitti 3.6. sovelletun termodynamiikan diplomi-insinööri Timo Laakso. Laakso siirtyi tehtävään kansainvälisen energiakonsultointiyhtiö ÅF-Consult Oy:n energiasektorin liiketoimintajohtajan paikalta. Pöyry-konsernissa hän vastasi organisaatiosta, joka kehitti ja toteutti konkreettisesti mm. lämpövoimaloita, kaukolämpö- ja kaukojäähdytysjärjestelmiä sekä tuulivoimahankkeita. Ennen konsultointiuraa Laakso toimi VTT:llä tutkimus- ja projektitehtävissä, mm. tuulivoimateknologian kehitystyössä. Aurinkosähköteknologia on Laaksolle ollut jo pidempään erityisen mielenkiinnon kohde ja Naps yrityksenä ainoa mahdollinen työnantaja aurinkosähköalalla, miehen omien puheiden mukaan.

Olen ihastellut kaukaa Napsin brändiä aurinkosähköalalla jo pidempään. Menestyksekäs historia ja erittäin vahva asiantuntijaosaaminen aurinkoenergiabusineksessa, jonka kasvumahdollisuudet olivat taloudellisten realiteettien takia pitkään vajavaiset ovat nyt varmistamassa vakaata pohjaa kasvattaa yrityksen liiketoimintaa. Samanaikaisesti sekä aurinkosähköjärjestelmien teknologia kehittyy vauhdilla, komponenttien maailmanmarkkinahinnat että energiamarkkinoiden asiakassegmenttien vastuullisuustietoisuus ja tarpeet kehittyvät aurinkosähkön käyttöönottoa voimakkaasti edistävään suuntaan, mikä luo vahvan pohjan aurinkosähkömarkkinan kasvulle myös Suomessa. Hajautetun uusiutuvan energiantuotannon osalta tuulivoima oli ensimmäinen askel suuntaan, joka aurinkosähkövoimaloissa on itsestäänselvyys – skaalautuvuus aidosti suuresta pieneen tuotantoon kannattavilla investointien takaisinmaksuajoilla. Näitä ratkaisuja me tahdomme kehittää edelleen ja tässä ollaan vasta alussa”, summaa Laakso.

Timo Laakso Naps

Laakso on osallistunut kehitys- ja johtotehtäviin myös muun muassa Suomen tuulivoimayhdistyksen hallituksessa sekä useissa energia-alan projekteissa nähden koko energia-alan kehityksen haasteet ja mahdollisuudet. Paljon esimerkiksi tuulivoimapuolella hyödynnetyistä mahdollisuuksista on aurinkosähkön osalta vielä käyttämättä, mutta Laakso näkee myös paljon uusia ja erilaisia mahdollisuuksia Napsille ja yleensä aurinkosähkölle.

Napsin teknologiaosaaminen sekä insinööri- ja projektointitaidot aurinkosähköratkaisuissa ovat alallaan kiistattomat. Verkkoonkytkettyjä ja verkon ulkopuolisia ratkaisuja on rakennettu kaikille mantereille hyvin erilaisiin ja vaativiin olosuhteisiin koko yrityksen neljän vuosikymmenen historian ajan. Kokemus on jalostanut sekä osaamista, että hionut prosesseja. Nyt, kun investointimahdollisuudet ovat kehittyneet suotuisasti, en näe esteitä aurinkovoiman laajemmalle käyttöönotolle ja vuosittaiselle vahvalle kasvulle.

Viime kädessä aurinkosähkö on puhtain energian tuotantomuoto. Kun aurinkovoimalan 30-40 vuoden käyttöikä kuolettaa jo kahden ensimmäisen käyttövuotensa aikana voimalan tuotantoon käytetyn hiilijalanjäljen nollaan, on aurinkosähkön käyttö varmasti vastuullisin valinta. Auringon säteilyn määrä ei ole vähenemässä, emmekä me tosiaankaan hyödynnä globaalisti aurinkosähköä vielä riittävästi, joten potentiaalia on. Globaali energiapolitiikka ei toki ole pelkästään vastuullisuuskysymys, ainakaan vielä. Nykypäivän nuoret ovat paljon ilmastotietoisempia, kuin aiemmat sukupolvet, joten tähänkin voi tulla ajan kanssa muutosta”, Laakso näkee.

 

Mihin uusi toimitusjohtaja on Napsia ohjaamassa?

”Napsilla on perusasiat ja taustat kunnossa. Pääomistajamme on kiertotalousrahasto ja muut keskeiset omistajat ovat kotimaisia vahvataseisia energiayhtiöitä, eli kaikilla omistajillamme on vahva tahtotila tuottaa suomalaisille puhdasta energiaa ja kasvattaa aurinkosähköosaamisemme vientiä myös globaalisti. Napsilla on hyvä asiakas- ja referenssikohdekanta, josta löytyy valmiita malliratkaisuja joka käyttöön. Lähitulevaisuudessa tahdomme luonnollisesti rakentaa lisää aurinkovoimaloita yrityksille joko heidän omalla rahoituksellaan tai PPA-palveluna (Power Purchase Agreement) sekä tukea jälleenmyyjiämme palvelemaan kuluttajasektoria. Tuote- ja palvelukehitys kotimaan eri sidosryhmille sekä kansainvälisten asiakkuuksien syventäminen etenkin strategisissa asiakkuuksissa ovat nyt prioriteettejamme, mutta tarkemmat painotukset päätetään tässä vielä kesän aikana.”

Vaikka Laakso pääsi aloittamaan tehtävässään vasta kesäkuun alussa, on Laakson ja Ojasen vaihto suoritettu kevään myötä yhdessä tuumin ja Napsin hallitus vahvistanut toimitusjohtajien sekä Napsin johdon yhteiseen näkemyykseen perustuneita kehityssuunnitelmia, jotka vauhdittivat etenkin kevään rekrytointien läpivientiä.

 

Napsin organisaatiota on vahvistettu entisestään

Napsin organisaatiota on uudelleen järjestetty sekä vahvistettu valittujen fokusalueiden mukaan kevään ja alkukesän aikana. Yrityksen hankintajohtajana aloitti aurinkovoimalahankintojen ammattilainen Filippa Niku ja tuotemarkkinoinnista vastaavana aiemmin Napsin kanavavastaavana toiminut Klaus Lindholm. Teknisellä puolella Napsin asennustoiminnasta vastaavana aloitti itsekin aurinkovoimaloiden asennustaustaa omaava Juhani Helin ja Napsin sähkötöistä vastaavaksi nimitettiin Olavi Bäckström. Asiakasprojekteista ja insinööritoiminnasta vastaa vanhempi projektipäällikkö Suvi Saukkoriipi.

Myyntijohtaja Markus Andersénin organisaatiossa vahvistettiin sekä yritysasiakasmyyntiä Riku Venholan rekrytoinnin myötä että yritysmyynnistä jälleenmyynnin asiakkuusvastaavaksi siirtyneen Jouni Sillanpään myötä. Jälleenmyynnin tueksi rekrytoitiin myös nuorempi projekti-insinööri Ilari Rokkanen. Kaikkiaan Naps työllistää suoraan yli 40 aurinkosähkön ammattilaista. Aurinkovoimaloiden tekninen asentaminen hoidetaan useimmin paikallisen työvoiman avulla joko aliurakointina tai projektityöntekijöiden kera, aina kuitenkin Napsin työnjohdon alla ja vastuulla.

 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Timo Laakso, puh. 040 724 7146 tai timo.laakso@napssolar.com