You are currently viewing SYK:in aurinkosähköjärjestelmä on mukana koulun opetussuunnitelmassa

SYK:in aurinkosähköjärjestelmä on mukana koulun opetussuunnitelmassa

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:Ajankohtaista

Sykkiläiset laskevat hiilijalanjälkeä ja seuraavat aurinkovoimalan tuotantoa osana perusopetusta.

Tuotettu aurinkosähkö on pienentänyt koulun hiilijalanjälkeä lähes 20 tonnilla neljässä vuodessa.

Kuva: Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu. Oppilaita tutustumassa aurinkovoimalaan koulun katolla.

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu seuraa aurinkovoimalan sähköntuotantoa Ympäristön ja kestävään kehitykseen liittyvän kehittämishankkeen kautta. Neljän vuoden seurannan aikana reilun 30 kilowatin voimala on pienentänyt SYK:in hiilijalanjälkeä lähes 20 tonnia. Napsin voimala on tuottanut seuranta-aikana laskennallista enemmän sähköä.

SYK eli Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu on Etelä-Haagassa sijaitseva yksityinen sopimuskoulu, joka tarjoaa perusopetusta 3-9 –luokkalaisille sekä peruskoulun jatkoksi kielipainotteisen lukion tai kansainväliseen IB-tutkintoon johtavan lukion. Tällä hetkellä oppilaita on noin 1240. SYK tunnetaan monipuolisesta ja laadukkaasta opetuksestaan. Opetusmateriaalit, -metodit sekä laitteistot ovat moderneja ja monipuolisia. Sykkiläisen kouluvuoteen kuuluvat oppituntien lisäksi retket ja opintokäynnit, asiantuntijaluennot, teemapäivät, erityistapahtumat sekä juhlat.

Vuonna 2014 SYK tilasi Napsilta 32,6 kW:n aurinkosähköjärjestelmän, jota on käyttöönotosta alkaen hyödynnetty koulun opetustyössä Ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvän kehittämishankkeen kautta. SYKin aurinkovoimalassa on 128 kpl Napsin valmistamaa Saana 255 Wp -paneelia. Järjestelmä tuottaa puhdasta aurinkosähköä koulun omaan käyttöön ja vähentää siten koulun hiilijalanjälkeä, sekä tarjoaa luonnollisen puhtaan ja uusiutuvan sähkön tuotantoympäristön opetustyössä hyödynnettäväksi.

”Oppilaat tutustuvat koulun katolla olevaan sähköjärjestelmään osana matematiikan, fysiikan ja luonnotieteiden opintoja. He pohtivat energiavaihtoehtoja ja opiskelevat uusiutuvan energian merkityksestä ilmastolle, opettelevat perusteita sähkötehokkuuksien laskentaan sekä seuraavat sähköntuottoa koulun aulassa olevasta tuotantonäytöstä. Aurinkosähkö on tuotu koulussa osaksi arkea ja näemme sen lisäävän nuorten kiinnostusta energia-asioihin”, kertoo koulun aurinkosähkö-vastaavana toimiva matematiikan ja fysiikan lehtori Ville Hynönen.

Tarkastimme neljän vuoden jälkeen SYKin aurinkovoimalan tuottotilanteen. Voimala on tuottanut odotettua enemmän aurinkosähköä. Laskennallinen vuosituotanto 26 MWh on ylittynyt jokaisena seurantavuonna. Vuonna 2018 järjestelmä tuotti 28,4 megawattituntia, ominaistuotannon ollessa 870 kWh/ kWp. Valtakunnallisen kestävän kehityksen asiantuntija Motivan mukaan keskimääräinen sähköntuotannon CO2-päästökerroin* Suomessa laskettuna viiden vuoden liukuvana keskiarvona on 164 kg CO2/ MWh. SYKin katolla tuotetulla aurinkosähköllä on siten vähennetty koulun hiilidioksidipäästöjä keskimäärin jo 19,8 tonnia.

SYK:in voimalan tekniset tiedot

*https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiankaytto_suomessa/co2-laskentaohje_energiankulutuksen_hiilidioksidipaastojen_laskentaan/co2-paastokertoimet

Kuva: SYKin Naps aurinkovoimalan tuotanto vuosittain. Oranssi viiva kertoo voimalan ominaistuotannon määrän kilowattitunteina kilowattia kohden, harmaa katkoviiva laskennallisen tuotannon määrän ja keltaiset palkit tuotetun aurinkosähkön määrän vuosittain megawattitunteina.

SYK:in järjestelmä otettiin käyttöön loppukesästä vuonna 2014. Jokaisena vuonna aurinkovoimala on tuottanut enemmän sähköä kuin sen laskennallinen vuosituotanto on. Vuosittaiseen vaihteluun kuuluu normaali säästä ja lumikuormituksesta johtuva vuosivaihtelu. Kylmä kesä vuonna 2017 ei ollut merkittävästi helteistä 2018 kesää heikompi aurinkosähköntuotannon osalta.