You are currently viewing Helsingin Kuninkaantammeen kolme kerrostalokiinteistön aurinkosähköjärjestelmää

Helsingin Kuninkaantammeen kolme kerrostalokiinteistön aurinkosähköjärjestelmää

Kuninkaantammen rakenteilla oleva kaupunginosa on yksi Helsingin mielenkiintoisimmista urbaaneista asuinalueista. Asuntorakentaja Skanska Talorakennus Oy kehittää ekologista jalanjälkeä kiinteistökokonaisuuksissa. Skanska tilasi kolmeen alueen kerrostalokiinteistöönsä aurinkosähköjärjestelmät Naps Solar Systems Oy:ltä. Viimeinen kolmikosta valmistui Vennyn katolle marraskuussa. Napsin Skanskalle asentamaa aurinkosähkötehoa alueella on nyt yhteensä 40,2 kilowattia.

Helsingin Kuninkaantammen asuinalue sijaitsee luoteis-Helsingissä Kaarelan kaupunginosassa. Kuninkaantammessa luonto ja kaupunki yhdistyvät harmonisesti ekologisesti kestävään rakentamiseen ja yhteisölliseen asuinympäristöön. Asuinalueen on kaavailtu rakentuvan valmiiksi vuoteen 2025 mennessä ja asuttavan silloin 5.500 helsinkiläistä sekä toimivan tuhannen työpaikan sijaintina.

”Skanskan rakennuttamiin Kuninkaantammen Umbraan ja Sienaan asennettiin viime vuoden puolella 13,5 kW aurinkosähköjärjestelmät kumpaankin. Nämä toteutettiin Naps Pallas 225 W –paneeleilla. Kuninkaantammen Venny sai puolestaan Napsin 300 wattiset Saana-paneelit peitteekseen, jolloin 44 paneelin sähköjärjestelmän kokonaistehoksi tuli 13,2 kW. Näiden järjestelmien yhteenlaskettu puhtaan aurinkosähkön vuosituottoarvio nouseen 35 megawattituntiin”, kertoo Napsin projekti-insinööri Juha Majuri.

Kuninkaantammen asuinalue sai nimensä tammesta, jonka tarinan mukaan istutti Ruotsin kuningas Kustaa III 1700-luvun lopulla. Tammi seisoo nimeään kantavassa puistossa alueen pohjoisosassa lähellä Vantaanjokea.

Tutustu Skanskan Vennyyn ja Kuninkaantammen alueeseen:

https://kodit.skanska.fi/asuntohaku/helsingin-venny

http://www.uuttahelsinkia.fi/fi/kuninkaantammi

Lisätietoa taloyhtiöiden aurinkosähköjärjestelmistä saat myyntipäälliköiltämme sales@napssolar.com tai 020 7545 666.