You are currently viewing Aurinkosähköä ääriolosuhteisiin

Aurinkosähköä ääriolosuhteisiin

Kansainvälinen off-grid toiminta on merkittävä osa Napsin liiketoimintaa
Naps Solar toimittaa sähköverkon ulkopuolisia off-grid-aurinkosähköjärjestelmiä globaalisti. Yhtiö on yksi merkittävimmistä toimittajista kansainväliselle julkiselle sektorille, humanitaarisille toimijoille sekä ei-kaupallisille organisaatioille. Tyypillisiä asiakkaita ovat lisäksi öljy- ja kaasuala sekä telecom-sektori.
Off-grid ratkaisuja on toimitettu erilaisiin ääriolosuhteisiin Antarktikselta Saharaan sekä Tyynen valtameren pieniltä saarilta Aasian vuoristoihin ja viidakoihin koko yhtiön lähes nelikymmenvuotisen historian ajan. Näin tehdään edelleen. Off-grid-ratkaisujen asiantuntija, projekti-insinööri Risto Ant-Wuorinen kertoo seuraavassa Napsin toimituksista.

Risto Ant-Wuorinen, mitä tarkoittaa off-grid ja minkälaisia järjestelmiä Naps toimittaa?
Off-grid tarkoittaa sähköjärjestelmää, joka ei ole kiinni sähköverkossa, vaan on itsenäinen saareke sähkönkulutuksen ja -tuotannon suhteen. Suunnittelemme ja toteutamme täysin itsenäisesti toimivia aurinkosähköjärjestelmiä kansainvälisille yhteistyökumppaneillemme.
Off-grid-ratkaisuissa järjestelmän perusosat ovat aurinkopaneeli, akku ja lataussäädin. Järjestelmään kuuluu perusosien lisäksi vaihteleva määrä kohdekohtaisesti valittavia sähköteknisiä osia. Vaihtovirtajärjestelmiin lisätään vaihtosuuntaaja ja vaihtovirran kuormankytkentä. Kaikki suuremmat järjestelmät suunnitellaan aina asiakaskohtaisesti, sillä tarvittavat komponenetit vaihtelevat käyttökohteittain. Pienet järjestelmät vastaavat periaatteessa perinteisiä mökkisähköratkaisuja, joita Suomessa on käytetty jo 1980-luvulta alkaen.

Tuotevalikoimastamme löytyy myös ns. hyllyvalmiita ratkaisuja, kuten esimerkiksi Naps PowerPack. Tämä on suljetulle kuljetuslavalle mahtuva täydellinen aurinkosähköjärjestelmä, jossa on 55 – 260 watin paneelit, telineet, akusto, lataussäädin ja kuormankytkentä sulakkeineen.
Ääriolosuhteissa toimittaessa on erittäin tärkeää toimittaa paikan päälle täydellinen järjestelmä, sillä moniin syrjäisiin paikkoihin on erittäin hankalaa viedä edes muttereita varaosina. Kuljetuskollien vaneriseinätkin hyödynnetään rakennusmateriaaleiksi etenkin hädänalaisilla ja sähköä vailla olevilla alueilla. Napsin PowerPackit toimivat hätäapuna kriittisten laitteiden, esimerkiksi viestintälaitteiden lataamisessa, kun muuta sähköä ei ole saatavilla. Toisaalla PowerPackein järjestetään pysyvästi esimerkiksi kylän valaistus tai vedenottojärjestelmä.

Kenelle Naps toimittaa ratkaisuja?
Toimitamme ratkaisujamme yrityksille, valtioille, kunnille ja kaupungeille, humanitäärisille organisaatioille sekä kansainvälisille projekteille. Toiminnan ja tuotteiden korkea, tasainen laatu ja luotettavuus sekä vuosikymmenten varrella yhdessä kehitetyt parhaat ratkaisut ovat tärkeimpiä edellytyksiä kansainvälisten verkostojen pysyvyydelle ja kasvulle.

Vaikka saamme vuosittain uusia kansainvälisiä asiakkaita, menee suurin osa toimituksistamme yhä vuosia ja vuosikymmeniä Napsin kanssa yhteistyötä tehneille toimijoille. Pitkäikäiset liikesuhteet luovat yhteisen kokemuksen myötä luottamusta ja vakautta toimia nopeasti kehittyvällä alalla sekä nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Rakennamme esimerkiksi parhaillaan erään vuonna 2014 toimitetun neljänkymmenen aurinkosähköjärjestelmän lisätilausta 70 uudesta järjestelmästä.

Mihin päin maailmaa toimitukset päätyvät?
Tänä vuonna Napsin toimituksia on lähtenyt esimerkiksi Bangladeshiin, Somaliaan, Guineaan, Keski-Afrikan tasavaltaan, Päiväntasaajan Guineaan, Kongoon, Maliin ja Burkina Fasoon. Yhden työn alla olevan projektin kollit lähtevät pian kohti Malawia (kuva 1). Toki historiamme aikana olemme toimittaneet ratkaisuja laajemmin, itse asiassa kaikille mantereille, kun myös Etelämantereella Kuningatar Maudin maalla on toistakymmentä vuotta ollut järjestelmiämme. Laskimme, että toimituksia on tehty yli 160 valtion alueelle, joiden rajat ovat toki osin muuttuneet kuluneiden vuosikymmenten aikana.

Kuva 1: Malawiin lähteviä erikokoisia merivientikolleja. Kollit sisältävät kukin kokonaisen aurinkosähköjärjestelmän, eli aurinkopaneelit, telineet, vaihtosuuntaajan, lataussäätimet, akustot, vaihtosuuntaajat, sähköteknisen ohjausjärjestelmän, asennustarvikkeita sekä käyttöoppaan.

Mikä on Napsin rooli off-grid-toimituksissa?

Pääsääntöisesti Naps hoitaa asiakkaiden aurinkosähköjärjestelmien kokonaisvaltaisen sähkö-, rakenne-, ja projektisuunnittelun, toteutuksen sekä toimituksen. Toimitamme itsenäisiä aurinkosähköjärjestelmiä avaimet käteen –paketteina. Toisinaan monimutkaiset järjestelmät on turvallisinta varmistaa itse, eli matkustamme asentamaan tai kouluttamaan paikallisia asentajia paikan päällä.

Teemme myös vanhojen järjestelmien päivityksiä ja matkustamme kaukaisiinkin maailman kolkkiin työtämme tekemään. Usein koulutamme aurinkosähköasentajia asiakkaiden omaan organisaatioon lähitueksi ja opastamme heitä käyttöönottovalmiiden järjestelmiemme kytkennässä.

Tarjoamme suunnitteluapua tarjouspyyntövaiheessa järjestelmätarpeen kartoittamiseksi. Kokemuksesta olemme todenneet, että aurinkosähköjärjestelmistä tehdyt tarjouspyynnöt eivät aina vastaa tilaajiensa parasta etua. Tässä kokemuksemme ja osaamisemme on erittäin arvostettua.

Miten toimiva aurinkosähköjärjestelmä suunnitellaan?

Monissa syrjäisissä paikoissa esimerkiksi Afrikassa tai Antarktiksella järjestelmällä on kyettävä operoimaan kaikkia haluttuja sähkölaitteita ilman ulkopuolista sähköverkkoa tai muuta sähköntuotantoa. Järjestelmän on suoriuduttava äärimmäisistä olosuhteista, kuten korkeasta kosteudesta, kovasta kuumuudesta, hiekka- ja hirmumyrskyistä Afrikassa tai voimakkaasta UV-säteilystä, kivimyrskyistä ja 60 celsiusasteen pakkasista Etelämantereella. Tämä edellyttää oikean kokoista akustoa ja laadukasta paneelistoa pitämään akusto riittävässä latauksessa. Tietenkin sähköteknisten ohjausjärjestelmien, kuten kaikkien järjestelmän komponenttien, on oltava huippulaadukkaita, jotta systeemin tasapaino säilyy kaikissa muuttuvissa aurinkosähköntuotanto- ja kulutustilanteissa.

Laadukkaan aurinkosähköjärjestelmän käyttöikä on lähtökohtaisesti kolmekymmentä vuotta, joten vaihtoehtoisia toimintatilanteita syntyy varmasti. Akuston elinkaari nykyteknologialla on noin 10-15 vuotta, joten akkujen vaihto on ennakoitava. Off-grid järjestelmä on suunniteltava niin, että se täyttää myös asiakkaan tulevat toiveet, eli ne, mitä he eivät vielä tilatessa osaa huomioida. Aurinkosähkön asiantuntijan on siis ennakoitava tarjousta tehdessä muuttuvia tekijöitä kuten tulevaisuudessa olevaa mahdollista järjestelmän laajennuksen tarvetta, alueen vallitsevien säätilojen ja ilmaston muutosta sekä muita mahdollisia ääriolosuhteita.

Off-grid-puolelta saatua kokemusta hyödynnämme myös kotimaahan toimitettavissa järjestelmissämme. Muun muassa ulkomaillle suunnittelemiamme myrskytuulia kestäviä telineitä käytetään myös pohjoismaisissa kohteissa. Samoin akkuvaihtoehtomme ovat ulkomailla ääriolosuhteissa hyväksi koettuja ja siksi myös Suomessa käytössä.


Pääkuva: Off-grid asiakkaita koulutetaan paikan päällä asiakkaalla tai Napsin toimistolla Helsingin Konalassa. Keväällä ryhmä afrikkalaisia asentajia ja loppukäyttäjiä kävi Suomessa tutustumassa Napsin säätimien operoimiseen internetin kautta. Kyseessä oli vanhan Naps-järjestelmän päivitys nettiaikaan. Kuvassa kouluttajamme, Napsin projekti-insinööri Risto Ant-Wuorinen (takarivissä ensimmäinen vasemmalta) ja alan todellinen grand old man, Napsin insinööritoiminnan Senior Advisor Hemmo Sallinen (eturivissä kolmas oikealta).

Projekti-insinööri Risto Ant-Wuorinen (kuvassa) summaa monta asiaa taustaksi ammatilliselle mielenkiinnolleen Napsin off-grid järjestelmiin.
”Pääsen työssäni auttamaan ihmisiä, joilla ei ole pääsyä sähköön ennestään tai pääsy luotettavaan sähköverkkoon on huono. Samalla edistän uusiutuvan aurinkosähkön käyttöä maailmassa. Työstä on siis helppo olla innostunut ja motivoitunut.

Seuraan tehtävässäni Napsin insinööritoiminnan johtaja Hemmo Sallisen uraauurtavia jalanjälkiä. Hemmo on suunnitellut ja toteuttanut Napsin kansainvälisiä projekteja jo neljällä vuosikymmenellä ja ollut rakentamassa koko alan kehitystä. Minulla on etuoikeus oppia alan grand old manilta syvää kokemuksellista tietoa, jota ei ole alan oppikirjoista luettavissa.”